Zerbitzuak

Interesatzen zaizkizun gure zerbitzuetako batzuk:

Zerga Arloa

‣ ERRENTAREN AITORPENA
‣ SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
‣ ENPRESEN ERAKETA
‣ BEZ
‣ ESKUALDATZEAK
‣ BALIABIDEAK
‣ ONDORENGOTZAK ETA DOHAINTZAK (HERENTZIAK)
‣ ATXIKIPENAK
‣ ALOKAIRUAK
‣ KONTSULTAK
‣ EZ EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Kontabilitate Arloa

‣ AUTONOMOEN KONTABILITATEA
‣ SOZIETATEEN KONTABILITATEA
‣ KONTABILITATE ITXIERAK
‣ ALDIZKAKO BALANTZEAK
‣ KONTABILITATE ANALISIA
‣ KONTUEN GORDAILUA
‣ LIBURUEN LEGEZTATZEA

Lan Arloa

‣ AUTONOMOEN ALTA
‣ ENKOADRAKETAK
‣ ENPRESEN ALTA
‣ LANGILEEN ALTA
‣ KONTRATUAK
‣ NOMINAK
‣ GIZARTE SEGURANTZA
‣ ATXIKIPENAK
‣ KOSTUEN AZTERKETA
‣ ERRETIROAK
‣ ETXEKO LANGILEEN ALTA